Tuusulan Urheilukeskuksen ylimääräinen yhtiökokous

Tuusulan Urheilukeskuksen ylimääräinen yhtiökokous osakkeenomistajille 06.11.2023 klo 15:00.

Kutsu osakkeenomistajille ylimääräiseen yhtiökokoukseen 

Tuusulan Urheilukeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa Kilpailukuja 4, 04300 Tuusula 06.11.2023 kello 15.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
  • Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
  • Osakeannista päättäminen;
  • Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja;
  • Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen;
  • Kokouksen päättäminen.

Hallituksen ehdotus osakeanniksi ja osakeannin ehdot ovat tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

Hallituksen ehdotus ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Tuusulan Urheilukeskus Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.tuusulantenniskeskus.fi/ajankohtaista . Kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Kilpailukuja 4, 04300 Tuusula. Asiakirjat sisältävät viimeisimmän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tehdyt varojenjakopäätökset ja laaditut osavuosikatsaukset sekä hallituksen selostuksen tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista tai mahdollisen viimeisimmän osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Hallituksen ehdotus, kokouskutsu ja yllä mainitut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön pääkonttorilla ja/tai internetsivuilla vähintään viikon ajan ennen kokousta sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Pyydettäessä niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajille.

Tuusulassa 23.10.2023

Hallitus

Alle linkit asiakirjoihin. Muut asiakirjat löytyvät Urheilukeskuksen toimistosta ja luettavissa osakkaille aukioloaikoina.

Yhtiökokouskutsu 06.11.2023

Hallituksen päätös osakeannista

Osakeannin ehdot